...::::::...

tl_files/facebook-blok.png

...::::::...

Kontakt

Klimo Dance Studio
Bulharská 70
821 04 Bratislava

Mobil: 0944 204 006
E-mail: info@klimodancestudio.com

...::::::...

2% z daní

Vážení priatelia,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu v podobe poukázania 2% z dane.Tanečno-športový klub Klimo Dance Studio je občianske združenie, ktoré v rámci kultúrnych a športových aktivít výrazne podporuje prácu s deťmi a mládežou. V týchto aktivitách nám ide o rozvoj kultúrnych a občianskych daností súčasného harmonického rozvíjania pohybovej kultúry detí, mládeže a dospelých, od začiatočníkov, až po špičkové športové tanečné výkony. Združujeme záujemcov o  spoločenský, výrazový-súťažný športový tanec, pričom zabezpečujeme vystúpenia tanečníkov na kultúrnych a spoločenských podujatiach, organizujeme tanečné sústredenia, vzdelávame tanečníkov v oblasti tanečného športu a tým podporujeme kultúrny a spoločenský život.

Chceme Vám vopred poďakovať za to, že svojim príspevkom podporíte našu činnosť.

Ďakujeme!

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: