ČLENSKÉ

Dunajská Lužná

Deti (1 x týždenne) 100,- € / polrok
Deti (2 x týždenne) 200,- € / polrok
Latino Ladies / Salsa / Flamenco    60,- € os./ 10-týždňov
Spoločesnké tance pre páry 60,- € os./ 10-týždňov
Párový kurz "PRO-AM" 70,- € os./ 5 lekcií